Επίβλεψη τεχνικών έργων

450 Χ 300

Η Δομική Αρχιτεκτονική αναλαμβάνει την επίβλεψη τεχνικών έργων με ειδίκευση τα κτίρια κατοικιών καθώς και γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων.