Υπηρεσίες Μηχανικού

                                                                                                                    Η Δομική Αρχιτεκτονική αναλαμβάνει :

 • Μελέτη Τεχνικών έργων
 • Επίβλεψη τεχνικών έργων
 • Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων , Βιοτεχνικών και Εμπορικών καταστημάτων.
 • Ανακαινίσεις κτιρίων
 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Εξ’ οικονομώ κατ ‘ οίκον
 • 3D Σχεδιασμός – Design
 • Σχεδιασμός – κατασκευή επίπλων κουζίνας
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Προώθηση Εναλλακτικών μορφών ενέργειας

                                        Η Δομική Αρχιτεκτονική βρίσκεται στην διάθεση σας για να σας προσφέρει υπηρεσίες με Ποιότητα , υπευθυνότητα , συνέπεια και επαγγελματισμό.