Νέα παράταση στα Αυθαίρετα

Νέα παράταση στο νέο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων